Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜBÜ BRANŞ İLAVESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.docx (*)
(*) Taahhüt edilecek olan branşın antrenör belgesi en az 2. kademe olmalıdır. 

SPOR KULÜBÜ KURULMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.docx (**)
SPOR KULÜBÜ KURULMASI İÇİN İSTENEN BELGELER LİSTESİ.docx (**)

(**) Taahhüt edilecek olan branşın antrenör belgesi en az 2. kademe olmalıdır. Valilik Makamına yazılan matbu evrak Valilik Binasında İl Müdürlüğümüz adına havale edilecek ve istenilen evraklara eklenecektir. Kulüp ismi mutlaka "Derneği" ibaresi içermelidir. Kulüp mühründe ve Kulüp Logosunda kulübün tam ismi yazmalıdır.