BASKETBOL ADAY HAKEM KURSU AÇILACAKTIR. 

MHK tarafından yapılacak Aday Hakem sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır;

a) T. C. vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) 18 - 30 yaş arasında olmak

d) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak,

e) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş bulunmak,

f) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya Federasyon tarafından altı ay veya daha fazla ceza verilmemiş olmak.


Kursa Katılabilmek için BURADA bulunan dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.