ADAY HAKEM KURSUNA KATILIM ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından güm almış olmak, 55 yaşını bitirmemiş olmak,

Ç) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak (sağlık Ocağından Rapor)

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarda; zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

e) Federasyon Disiplin Kurulunca veya İl Ceza Kurulunca haklarında altı ay ve üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Dilekçe (Açık Adresli),

b) Ekteki dosyayı doldurup resminizi ekleyerek 3 adet renkli çıktıyı beraberinizde getiriniz.

c) 2 Adet vesikalık fotoğraf,

d) Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya sağlık ocaklarından) aslı,

e) Savcılık iyi hal kâğıdı,

f) Diploma sureti

g) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı (aslı),

h) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

i) Kursa katılacak adaylar Türkiye Oryantring Federasyonu TEB BANKASI Gaziosmanpaşa Şubesi;

İBAN NO: TR 58 0003 2000 0000 0067 4848 81

İBAN nolu hesabına Kurs ücreti 250,00 TL yatırılacaktır.

Dekontta açıklama olarak “Hakemlik Kursu ve Kart Ücreti” olarak yazılacaktır.

ŞUBE KODU : 101 HESAP NO : 67484881

KURSA BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN ADAYLARIMIZIN BARTIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ. TEL : 0 378 227 85 05