Amatör Spor Haftası Hentbol Yıldız Erkek müsabakaları sona ermiştir.
Müsabaka sonuçlarına göre;
* 10 - 6 *
1.Yayla Ortaokulu
2.Kozlu Ortaokulu