* Yeni Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği 2 Kasım 2019 tarihinde 30936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
* İlgili yönetmeliğe;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191102-2.htm

adresinden ulaşabilirsiniz..