Lisans İşlemleri


- SPOR KULÜBÜ BRANŞ İLAVESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.docx (**)
** Taahhüt edilecek olan branşın antrenör belgesi en az 2. kademe olmalıdır. 

- SPOR KULÜBÜ KURULMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR.docx (***) - SPOR KULÜBÜ KURULMASI İÇİN İSTENEN BELGELER LİSTESİ.docx (***) *** Taahhüt edilecek olan branşın antrenör belgesi en az 2. kademe olmalıdır.
Valilik Makamına yazılan matbu evrak Valilik Binasında İl Müdürlüğümüz adına
havale edilecek ve istenilen evraklara eklenecektir. Kulüp ismi mutlaka "Derneği"
ibaresi içermelidir. Kulüp mühründe ve Kulüp Logosunda kulübün tam ismi yazmalıdır. - TESCİL FİŞİ, SPORCU BİLGİ FORMU, VELİ İZİN BELGESİ, İLİŞİKSİZ BELGESİ.doc (****) - TESCİL VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ ÜCRET TABLOSU.docx (****) **** Transfer işlemlerinde, 18 yaşından küçük sporcuların velisi İlişiksiz Belgesini ve
Ferdi Lisanslarda Veli İzin Belgesi kısmını İl Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüğünde
"Velisi Huzurumuzda İmzalamıştır" notuyla imzalatması gerekmektedir.
Sağlık Raporlarında mutlaka "Spor ile ilgili ibare" bulunması gerekmektedir. 

- HERKES İÇİN SPOR (HİS) KOŞABİLİYORKEN KOŞ.docx (*****) ***** Forma kimlik fotokopisi ve 2 adet fotoğraf eklenmelidir. - İLİŞİKSİZ BELGESİ.pdf ***** Aile Hekiminden Sağlık Raporu alabilmek için öncesinde Sevk Formunun doldurulup, İl Müdürlüğümüzde onaylatılması gerekmektedir. - SEVK BELGESİ.pdf