Kulüp İşlemleri

 

SPOR KULÜPLERİNİN DİKKATİNE! 

02 Kasım Perşembe günü yayınlanan Resmi Gazetede tüzük, isim değişikliği işlemleri 26 Ekim 2024 tarihine  kadar uzatılmıştır. Spor kulüplerimize duyurulur. (Resmi Gazete 31. Madde)

RESMİ GAZETE

 BEYANNAME

 Beyanname Giriş Kılavuzu (1).pdf

KULÜP KURMA İŞLEMLERİ (TESCİL)

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunuu.pdf

1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesii.docx

2. Spor Kulubü Tüzüğüü.docx (2 Adet ve Her Sayfası Yönetim Kurulu İmzalı)

3. Spor Kulübü Kuruluş Bildirimii.docx

4. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütnamee.docx

5. Adli Sicil Kaydı (*e-devlet)

6. Spor Ceza Bilgi Formu (*e-devlet) (*Son 5 Yıl)

7. Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira Kontratı, Tapu Belgesi ve Numarataj)

8. Logo CD İle Getirilecek

TUTULACAK DEFTERLER

Karar Defteri

Üye Kayıt Defteri

Evrak Kayıt Defteri

İşletme Hesabı Defteri

Demirbaş Defteri

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi (Dernek Statüsünden Geçen).docx

1.1. Karar Defteri Fotokopisi (*Genel kurul Kararı Gündem Maddeleri Belirtilecek)

1.2. Genel Kurul Duyurusu

1.3. Hazirun Listesi

1.4. Genel Kurul Divan Tutanağı

2. Spor Kulubü Tüzük Örneğii.docx(2 Adet ve Her Sayfası Yönetim Kurulu İmzalı)

3. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx (2 Adet)

4. Adli Sicil Kaydı (*e-devlet)

5. Spor Ceza Bilgi Formu (*e-devlet - Spor Bilgi Sistemi'nden) (*Son 5 Yıl)

6. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

 7. Logo CD İle Getirilecek

 

OLAĞAN VEYA OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL YAPACAK OLAN SPOR KULÜPLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1. Dilekçe.docx

1.1. Karar Defteri Fotokopisi (*Genel kurul Kararı Gündem Maddeleri Belirtilecek)

1.2. Genel Kurul Duyurusu

1.3. Hazirun Listesi

1.4. Genel Kurul Divan Tutanağı

3. Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx (2 Adet)

4. Adli Sicil Kaydı (*e-devlet) (Organ seçimi yapılmış ise yönetim ve denetim kurulu asiller)

5. Spor Ceza Bilgi Formu (*e-devlet - Spor Bilgi Sistemi'nden) (*Son 5 Yıl) (Organ seçimi yapılmış ise yönetim ve denetim kurulu asiller)

6. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx (Organ seçimi yapılmış ise yönetim ve denetim kurulu asiller)

SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ

1. Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

2. Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi.docx

3. Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

4. Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi Sözleşmesi.docx

5. Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri

6. Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler (*Spor Dalının Özelliğine Göre)

7. Spor Kulübü Bilgi Formu

 

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ve BASTIRILACAK BELGELER

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter Ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

Spor Kulübü Tarafından Bastırılacak Belgeler.docx 

Spor Kulübünce Tutulması Zorunlu Defterler

Karar Defteri

Üye Kayıt Defteri

Evrak Kayıt Defteri

İşletme Hesabı Defteri

Demirbaş Defteri

Spor Kulübü Defter Teslim Dilekçesi.docx

Spor Kulübü Kaşesi

Spor Kulübü Mührü

Vergi Numarası

Banka Hesap Numarası

KEP Adresi: PTT’den KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi alınacak (Vergi numarası alındıktan sonra)

 

SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.pdf 

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

Kulüplere Yardım (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği)

Spor Kulüplerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

EKLER

EK_1_Borç Alacak Defteri.doc

EK_2_Tasdik Şerhi Formu.docx

EK_3_Tasdik Defteri.doc

EK_4_Gider Makbuzu.doc

EK_5_Ayni Yardım Teslim Belgesi.doc

EK_6_Ayni Bağış Alındı Belgesi.doc

EK_7_İsletme Hesabı Tablosu.doc

EK_8_Kulüp Gelirleri Alındı Belgesi.docx

EK_9_Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri.doc

EK_10_Yetki Belgesi.doc

 

İLETİŞİM

Adres: Yayla Mahallesi 21 Haziran Kurtuluş Alanı Sokak No: 4 Merkez - ZONGULDAK

Telefon: 0(372) 251 26 13 (Dahili: 1308 – 1309)